เงื่อนไขสำหรับการคืนสินค้าจากแอพพลิเคชั่น Talaadthai Online มีดังต่อไปนี้

เงื่อนไขสำหรับการคืนสินค้าจากแอพพลิเคชั่น Talaadthai Online มีดังต่อไปนี้

  1. ผู้ซื้อสามารถปฎิเสธการรับสินค้าหรือขอคืนสินค้าได้ หากเกิดจาก

1.1 บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ผู้ซื้อสั่งซื้อได้

1.2 ผู้ซื้อขอคืนสินค้าเนื่องจากเหตุผลทางด้านคุณภาพสินค้า ดังนี้

1.2.1 ได้รับสินค้าไม่ครบถ้วน

1.2.2 ได้รับสินค้าผิดรายการ / ไม่ถูกต้อง

1.2.3 สินค้ามีตำหนิ / ชำรุดเสียหาย

1.2.4 สันนิษฐานว่าสินค้ามีการใช้งานมาก่อนแล้ว

1.2.5 สินค้าอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถรับประทานได้หรือใช้การไม่ได้

1.2.6 สินค้าหมดอายุ

1.2.7 สินค้า หรือชิ้นส่วนของสินค้าสูญหาย หรือได้รับไม่ครบ

 

  1. กรณีลูกค้าได้รับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน สามารถติดต่อแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าของ Talaadthai Online เพื่อขอยื่นคำร้องในการขอคืนเงิน หลังจากนั้นจะมีการพิจารณาบนพื้นฐานเป็นกรณีๆไปเราจะพยายามรักษาผลประโยชน์ให้ผู้ซื้ออย่างสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดที่เรามี

 

  1. การยื่นคำร้องต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 24  ชั่วโมงนับจากนับตั้งแต่ผู้ซื้อได้รับสถานะว่าสินค้าได้ถูกจัดส่งถึงที่อยู่ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว ทางผู้ซื้อต้องทำการส่งหลักฐานรูปภาพ/รายละเอียดต่าง ๆ  สำหรับประกอบการพิจารณาคำร้องต่อไป

 

ขั้นตอนการขอคืนสินค้าของร้าน Talaadthai Online สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ติดต่อแจ้งฝ่ายบริการลูกค้า Talaadthai Online ผ่านช่องทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 064-515-5664 (เวลาทำการ 09.00-18.00 น.) หรือช่องทาง Line officilal Account : @talaadthai-online
  2. แจ้งรายละเอียดข้อมูลที่จำเป็นสำหรับประกอบการพิจารณาคำร้อง โดยจะประกอบไปด้วย

2.1 เลขที่คำสั่งซื้อสินค้าที่มีปัญหา หรือเลขที่ติดตามพัสดุตามสติ๊กเกอร์ Shipping Label

2.2 รูปถ่ายสินค้าที่มีปัญหา

  1. เจ้าหน้าที่ Talaadthai Online จะทำการพิจารณาตามหลักฐานของผู้ซื้อและผู้ขาย
  2. หากคำร้องของท่านได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อย ทาง Talaadthai Online จะทำการคืนเงินให้กับผู้ซื้อทันที โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินของผู้ซื้อ

หมายเหตุ:

ค่าสินค้าจะโอนคืนให้ผู้ซื้อ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินของผู้ซื้อ

– ชำระผ่านช่องทาง Mobile banking เงินจะคืนเข้าบัญชีภายใน 7-15 วันทำการค่ะ

– ชำระด้วยบัตรเครดิต เงินจะคืนเข้าบัตรภายใน 30-45 วันทำการ โดยขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรค่ะ